Menu
RSS

Κόστος 1,6 εκ. ευρώ για αποκατάσταση ζημιών στα Χανιά

Κόστος 1,6 εκ. ευρώ για αποκατάσταση ζημιών στα Χανιά

Στα 1.660.000 ευρώ προσδιορίζεται το κόστος αποκατάστασης  

για τις ζημιές, που προκλήθηκαν στις υποδομές του Δήμου Χανίων, λόγω της κακοκαιρίας της 26ης Οκτωβρίου 2017, σύμφωνα με υπόμνημα που απέστειλε ο δήμαρχος Χανίων Τάσος  Βάμβουκας στον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη.

Eιδικότερα, ο κ. Βάμβουκας θέτει στον κ. Αρναουτάκη το ζήτημα της αντιμετώπισης των πλημμυρών στον Δήμο Χανίων σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο με την κατασκευή τεχνικών έργων μικρής κλίμακας, ενώ εστιάζει και στην ανάγκη προώθησης μεγάλων τεχνικών έργων για την οριστική επίλυση του προβλήματος.

Το συγκεκριμένο υπόμνημα αποτελεί συνέχεια της συνάντησης, που είχε στο Ηράκλειο ο Δήμαρχος Χανίων με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, καθώς και της πρωτοβουλίας του κ. Βάμβουκα, ώστε να υπάρξει ο κατάλληλος σχεδιασμός στον Δήμο, που θα οδηγήσει στη ριζική αντιμετώπιση του ζητήματος.

Οι βασικοί άξονες του Υπομνήματος προβλέπουν συνοπτικά τα εξής:

• Κόστος αποκατάστασης παραλιών 200.000 ευρώ

• Κόστος αποκατάστασης οδικού δικτύου (δημοτικό οδικό δίκτυο, αγροτικό δίκτυο, παράκτια τμήματα παλιάς Εθνικής Χανίων- Κισάμου σε όλο το μήκος της Νέας Κυδωνίας): 450.000 ευρώ

•Καθαρισμοί – Συντηρήσεις σε μη διευθετημένα ρέματα: 240.000 ευρώ

•Προβλήματα σε Δίκτυα Ομβρίων που καταλήγουν στην θάλασσα και σε διευθετημένα ρέματα:110.000 ευρώ

•Αποκατάσταση ποταμού Κλαδισού: 410.000 ευρώ

• Αποκατάσταση Δυτικού Επιπρομαχώνα 250.000 ευρώ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ Κ.Ε.Π.

Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων διευκρινίζει ότι «οι επιχειρηματίες που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες στις 26-10-2017 και  θέλουν να υποβάλλουν αιτήσεις για την χορήγηση του έκτακτου βοηθήματος από την ΔΑΕΦΚ (Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών) του Υπουργείου Υποδομών και Δικτύων, μπορούν να καταθέτουν την αίτηση και το σχετικό φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  στα ΚΕΠ του Δήμου Χανίων και Δήμου Πλατανιά. Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 2690/1999,όπως ισχύει). Σχετικό έντυπο με οδηγίες στα ΚΕΠ».

 

Καταγγελίες από τη “Λαϊκή Συσπείρωση”

 

Για «έλλειψη σχεδιασμού αντιμετώπισης των ακραίων καιρικών φαινομένων και υλοποίησης αντιπλημμυρικών έργων» κατηγορεί την Δημοτική αρχή με ανακοίνωση της η Λαϊκή Συσπείρωση δήμου Χανίων.

Μάλιστα επικαλείται την μελέτη που παραδόθηκε  από τον Ιανουάριο του 2017 και εκπονήθηκε από κοινοπραξία ειδικών μελετητών για λογαριασμό της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτη» (παρουσιάστηκε χθες από τα “Χανιώτικα νέα”).

Σύμφωνα με την Λαική Συσπείρωση δήμου Χανίων ο χάρτης κινδύνων πλημμύρας της εν λόγω μελέτης είναι «αποκαλυπτικός της έλλειψης σχεδιασμού από την κεντρική και τοπική Διοίκηση για την πόλη μας». Στην τεχνική έκθεση της εν λόγω μελέτης  αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

• «Οι πλημμύρες των ετών 2000-2001 στην πόλη των Χανίων οφείλονται σε ανεπάρκεια διατομών και υπερχειλίσεις των ρεμάτων Κλαδισού που αποτελεί το δυτικό φυσικό όριο της πόλης των Χανίων και Μορώνη μεταξύ των οικισμών Χανίων και Σούδας»

•«Η ανεπάρκεια της διατομής του Κλαδισού οφειλόταν στη μειωμένη κλίση του στο τελευταίο τμήμα του που ευρίσκεται εντός της πόλης … και στην απόθεση φερτών υλών που προέρχονται – μεταφέρονται από την ορεινή ζώνη της λεκάνης στην οποία λόγω της ισχυρής κλίσης της το νερό έχει μεγάλη κινητική ενέργεια και προκαλεί εδαφική διάβρωση και αύξηση της στερεοπαροχής» κ.α.

Ως αίτια εμφάνισης πιθανών μελλοντικών πλημμύρων και αξιολόγηση αρνητικών συνεπειών αυτών στα Χανιά, επισημαίνονται τα εξής:

•Ανυπαρξία έργων ορεινής υδρονομίας στην λεκάνη απορροής του Ταυρωνίτη ιδιαίτερα στις περιοχές των έντονων κλίσεων των κλιτύων, (κατασκευή αναβαθμών συγκράτησης του εδάφους και στη συνέχεια ανάπτυξη καλλιεργειών).

• Τα αναχώματα που κατασκευάζονται κατά καιρούς είναι αποσπασματικά, τοπικού χαρακτήρα, ανεπένδυτα και ευπαθή στην διαβρωτική ενέργεια του νερού.

•Συνεχόμενη άνοδος της οικιστικής ανάπτυξης στην παραλιακή ζώνη, χωρίς ταυτόχρονα πρόβλεψη παρεμβάσεων για την απορροή των ομβρίων.

•Ανεπάρκεια τεχνικών έργων (οχετών και γεφυρών) στην περιοχή της ΠΕΟ Κισσάμου – Χανίων, κ.α.

Παράλληλα κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή των Χανίων ότι «την ίδια ώρα που οι ζημιές που υπέστη οι υποδομές του δήμου αγγίζει το 1,2 εκ. ευρώ, ο προϋπολογισμός του Δήμου Χανίων που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο για το έτος 2018 προϋπολογίζει για αντιπλημμυρικά έργα: το ποσό των 107.601 €  για το έργο διαπλάτυνσης του Κλαδισού ποταμού το οποίο αποτελεί έργο της ΔΕΥΑΧ που από το 2010 (!!) που υπογράφτηκε η σύμβαση ακόμα δεν έχει παραδοθεί και που ενώ έχει εκτελεστεί το μεγαλύτερο μέρος του, την αποσπασματικότητά του την ζήσαμε στις πρόσφατες πλημμύρες.

Το ποσό των 5.366 € (!!) για αντιπλημμυρικά έργα παραθαλάσσιων οικισμών (συνεχιζόμενο μη ολοκληρωμένο έργο του 2017). Και αυτά σε ένα τεχνικό πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 13 εκ. €, που προϋπολογίζει έργα πάνω από 9 εκ. € για διαμόρφωση πλατειών και κοινοχρήστων δρόμων».  Καταλήγοντας η Λαική Συσπείρωση δήμου Χανίων ζητά από την Κεντρική – Τοπική Διοίκηση να «ληφθούν τώρα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας, για να μη θρηνήσουμε νεκρούς από την κακοκαιρία, για μέτρα συνολικά για την αντιπλημμυρική, αντισεισμική, αντιπυρική προστασία».

Πηγή: Χανιώτικα Νέα

back to top