Menu
RSS

Εξαντλήθηκε η υπομονή με τη λαϊκή για τους κατοίκους των Παχιανών

Εξαντλήθηκε η υπομονή με τη λαϊκή για τους κατοίκους των Παχιανών

Την έντονη αντίθεσή τους στην απόφαση του Δ.Σ. Χανίων για επαναφορά της Λαϊκής Αγοράς των Παχιανών στην οδό Εφέδρων Πολεμιστών εκφράζουν οι κάτοικοι του δρόμου. 

Για τον σκοπό αυτό προχώρησαν στην κατάθεση προσφυγής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ζητώντας την ακύρωσή της.
Σε σχετική ανακοίνωσή τους, οι κάτοικοι εξηγούν πως «η προσφυγή έρχεται να προστεθεί στις προσφυγές κατοίκων και επιχειρήσεων άλλων συνοικιών που πλήττονται κάθε φορά από τις αποφάσεις της δημοτικής αρχής που αποφασίζει , ερήμην πάντα των κατοίκων, σε βάρος της ποιότητας ζωής που δικαιούνται οι δημότες να έχουν και οφείλει η δημοτική να προστατεύει . Ελπίζουν οι προσφεύγοντες- δημότες ότι ,η αποκεντρωμένη διοίκηση στην οποία έχουν προσφύγει θα αναγνωρίσει το νόμιμο και δίκαιο του αιτήματος τους και θα ακυρώσει τη προσβαλλόμενη απόφαση».

 


Στην προσφυγή τονίζουν πως η λαϊκή αγορά συνεχίζει να λειτουργεί με ελάχιστες εξαιρέσεις στο δρόμο τους από το 1983. «Είναι συνεπώς εκφρασμένη όλα αυτά τα χρόνια, σχεδόν σαράντα, η αντίθεση μας και η αγανάκτηση μας από την κατάχρηση εξουσίας της Δημοτικής Αρχής να συνεχίζει τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς στον ίδιο δρόμο ή σε παρακείμενους, αλλά ίδιους πάντα δρόμους λόγω των σοβαρότατων προβλημάτων που συνεπάγεται η λειτουργία της για μας.
Συνεπώς είναι πρόδηλο το έννομο συμφέρον μας λόγω της βλάβης που υφιστάμεθα από την προσβαλλόμενη πράξη .Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρομε ότι, η επιτροπή χωροθέτησης των Λαικών Αγορών του Δήμου Χανίων που περιέχεται στη προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έχει τον αριθμό 1/2020, κάτω από πίεση των κατοίκων των δρόμων της πόλης που διεξάγεται η λαικη αγορα αποφάσισε τη κατάργηση της Λαικης Αγορας της Δευτέρας που διεξάγονταν εντός της πόλεως Χανίων , τη συγχώνευση των λαικων αγορών της Τετάρτης και της Πέμπτης και την εκ περιτροπής λειτουργίας αυτής στη πόλη, ενώ αποφάσισε τη δημιουργία δύο νέων αγορών εκτός της πόλεως Χανίων στη Αγία Μαρίνα και στα Κουνουπιδιανά . Πρωτίστως όμως η ίδια παραπάνω απόφαση στερείται νομιμότητας και για το λόγο ότι εκφράζει κακή χρήση της διακριτικής εξουσίας με την έννοια ότι είναι αντίθετη με την αγαθή διοίκηση και τα συμφέροντα μας σαν δημότες διότι ενώ εκπληρώνομε τις υποχρεώσεις μας απέναντι στη Πολιτεία εν προκειμένω στο Δήμο Χανίων , ο τελευταίος μας στερεί χρόνια τώρα του δικαιώματος χρήσης των δρόμων , παρακώλυσης της εισόδου -εξόδου στα σπίτια μας επί δύο συνεχείς μέρες την εβδομάδα , μας επιβαρύνει με ηχορύπανση και δημιουργεί προβλήματα καθαριότητας όχι μόνο στο δρόμο που διεξάγεται αλλά και μέσα στις ιδιοκτησίες μας.»

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ
Στους λόγους ακύρωσης της απόφασης του Δήμου οι κάτοικοι προτάσσουν μεταξύ άλλων στην προσφυγή τους:
• 1ος Λόγος ακύρωσης. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χανίων με την προσβαλλομένη απόφαση του, αποφάσισε, κατά ευθεία παράβαση του Νόμου, την λειτουργία της Λαικής αγορας της Τετάρτης στην οδό Εφέδρων Πολεμιστών ενώ η οδός αυτή ως γνωστό αποτελεί κύρια οδό εισόδου στη πόλη από τα Δυτικά και νότια του Δήμου και του νομού ολόκληρου , προς αποφυγήν της χρήσεως της οδού Κισάμου, συνεπώς, είναι ίδιας σημασίας και ίδιας εξυπηρέτησης οδός .
Ειδικότερα η προσβαλλόμενη απόφαση λήφθηκε: Χωρίς να προηγηθεί καμιά μελέτη για την κυκλοφορία των οχημάτων που εισέρχονται στη πόλη από τη συγκεκριμένη οδό και αλλά και τη κίνηση των κατοίκων.
• 2ος Λόγος Ακύρωσης . Στο 2ο λόγο ακύρωσης επισημαίνεται πως δεν τηρήθηκαν μια σειρά από προβλέψεις το νόμου για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου τοπογραφικού διαγράμματος κάθε λαϊκής αγοράς, που λειτουργεί στα διοικητικά του όρια, στο οποίο απεικονίζονται οι θέσεις και αναγράφονται οι πωλητές που τις καταλαμβάνουν, καθώς επίσης και οι κενές θέσεις κα.
• 3ος Λόγος ακύρωσης. Στον 3ο λόγο επισημαίνει πως «η προσβαλλόμενη πράξη, παρότι κανονιστικού χαρακτήρα, χρήζει αιτιολογίας, που παραλείπεται εντελώς, διότι δεν λαμβάνει υπόψη της τα κριτήρια που καθορίζει σαφώς ο Νόμος στη παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 4497/2019 για την χωροθέτηση των λαϊκών αγορών, δεν εξηγεί γιατί έλαβε την απόφαση χωρίς να ζητήσει και λάβει προηγούμενα τη γνώμη τροχαίας, ούτε αιτιολογεί γιατί πρέπει να μετακινηθεί η λαικη αγορα της Τετάρτης το διάστημα από 1.5.2020 μέχρι 30.9.2020 στη οδό Εφέδρων Πολεμιστών, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για εμας τους κατοίκους που επιβαρυνόμαστε σαράντα ολόκληρα χρόνια από τη λειτουργία της λαικής αγορας. Κυρίως δεν αιτιολογεί, ενόψει όλων αυτών, εάν ερευνήθηκε η δυνατότητα να μεταφερθεί αλλού, ποιες θα ήταν τότε οι συνέπειες, και να καταλήξει σταθμίζοντας τες στην επιλογή της συγκεκριμένης οδού» .

back to top